ศิวโรฒ จิตนิยม ผู้จุดประกาย ความดีแลกเงิน ใช้หลักความสุขนำชีวิต

cover

เคยไหม ถามตัวเองซ้ำๆ ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเราต้องการอะไรที่สุด?  นอกจากบ้าน รถ เงินทอง ชื่อเสียง ครอบครัวปลอดหนี้สิน แน่นอนทุกคนอยากมี “ความสุข” ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งคนรอบข้างและชุมชนที่อยู่ก็ต้องมีความสุขร่วมด้วย

image2

คุณศิวโรฒ จิตนิยม ผู้ก่อตั้งธนาคารความดี มีความดีเท่าไหร่เอามาแลกเงิน ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนเข้มแข้งที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับดัชนีชี้วัดความสุข หรือ ความสุขมวลรวมของชุมชน (GNH) ควบคู่ไปกับ การเติบโตมวลรวมทางด้านเศรษฐกิจ (GDP) โดยมีหลักการทำงานคือ หาต้นเหตุปัญหา พูดคุย นำไปสู่การแก้ไข เพื่อให้ทุกครัวเรือนก้าวไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

image4

จึงเป็นที่มาของ ‘ สถาบันการเงินชุมชน’ ที่มีเป้าหมายหลักคือออมเงินเพื่อปลดหนี้ โดยเริ่มให้ชาวบ้านทุกคนออมคนละ 3 บาทต่อวัน ใช้เวลา 20 ปีก็จะปลดหนี้ได้ ผลคือ 1 เดือนทำได้แค่ 50% คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เพราะติดกรอบความคิดเดิมคือ มีเงินเหลือใช้แล้วค่อยเก็บออม จึงเปลี่ยนใหม่แก้ไข้ที่ความคิดว่า  มีรายได้หักเงินออมที่เหลือคือรายจ่าย จากนั้นเปิดขายหุ้น ให้กับคนรวยขาย 1,100 บาทและขายคนจนในราคาหุ้นล่ะ 600 บาท พอมีผลกำไร 30% ต่อปี ก็นำมาจัดสวัสดิการให้คนทั้งตำบล ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต เพื่อคืนความสุขให้กับชุมชน

image5

 

หากใครต้องการกู้ยืมเงิน ความพิเศษของธนาคารความดีที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นคือ ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือมีคนค้ำ เพียงแต่นำสมุดความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในทุกๆ วัน นำมาลงบันทึกประจำวันไว้กับที่ธนาคาร มีความดีเท่าไหร่ก็รับเงินไป จึงเป็นที่มาของคำว่า “ธนาคารความดีแลกเงินได้”

image3

หากใช้ความสุขเป็นเป้าหมาย ความดีก็สร้างได้ไม่ยาก ทุกคนในชุมชนก็มีความสุขอย่างยั่งยืน

image1

คลิกชม! ธนาคารความดีและสถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ต้นแบบการน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ในระบบการเงินชุมชน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนในท้องถิ่น ซึ่งถือกำเนิดจากปัญหาหนี้นอกระบบที่ทำให้คนในชุมชนไม่มีความสุข  อันเป็นที่มาของ ‘ธนาคารความดี’ ในวันนี้

 

ร่วมหาความหมายของความดีในแบบของคุณ เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้ที่เว็บไซต์ สานต่อที่พ่อทำ www.fulfillingfatherslegacy.com/ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy/?pnref=story

 

 

Photo Credit : โครงการสานต่อที่พ่อทำ