อายุ 30+ แล้วทำไมผู้หญิงไม่แต่งงาน? ร่วมหาคำตอบไปกับ SKII

cover

 

เอสเค-ทู ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวมภาพยนตร์สั้น The Expiry Date ต่อยอดแนวคิด ChangeDestiny เพื่อนำเสนอภาวะกดดันเรื่องอายุของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะในจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ที่เกิดจากความเครียดจากกรอบสังคมที่ดดนกดดันเรื่องการแต่งงานก่อนอายุ 30 ปี

ชมคลิป

 

โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นำมาเป็นสองอันดับแรกที่ผู้หญิงรู้สึกไม่มีความสุขกับการมีอายุมากขึ้น ซึ่งผู้หญิงญี่ปุ่นจาก 6 ใน 10 คน และผู้หญิงเกาหลีใต้เกินครึ่งต่างรู้สึกแบบนี้เช่นกัน ส่วนในประเทศจีน ผู้หญิงโสดกว่า 6 ใน 10 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ต่างชี้ว่า การหาคู่ที่เหมาะสมเพื่อแต่งงาน เป็นเรื่องที่ชวนให้เครียดที่สุดสำหรับผู้หญิงโสดในวัยของตน

สำหรับในประเทศไทยเอง ร้อยละ 56 ของผู้หญิงไทยคิดว่าช่วงวัยที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้หญิงที่หลายๆอย่างลงตัว คือช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่คิดว่าช่วงอายุ 31-40 ปี เป็นช่วงอายุที่ดีที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการมีช่วงอายุที่ตั้งไว้ใน

BG

จากผลสำรวจข้างต้น เอสเค-ทู จึงมุ่งนำเสนอประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับภาวะกดดันเรื่องอายุและการแต่งงานของผู้หญิง ด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพูดถึงประเด็นดังกล่าวในระดับเอเชียแปซิฟิก ผ่านภาพยนตร์สั้น “The Expiry Date”

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ นำความคิดของผู้หญิงหลายๆคนที่รู้สึกว่าตนเองมีวันหมดอายุอยู่ในตัว มาตีความให้เห็นจริง ผ่านเรื่องราวของผู้หญิง 3 คน ที่ได้เดินทางผ่านแต่ละช่วงวัยในชีวิตพร้อมกับความกดดันทั้งจากภายในและภายนอกเรื่องอายุ ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากกรอบที่สังคมวางไว้ โดยแสดงออกด้วยการประทับตราตัวเลขวันหมดอายุลงบนท้องแขน แสดงให้เห็นถึงลำดับของชีวิตที่สังคมกำหนดให้ผู้หญิง และภาวะความกดดันเรื่องอายุที่ผู้หญิงทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลกต่างประสบ

img1

ดร.แซนดี โท ผู้เชี่ยวชาญ นักสังคมศาสตร์และผู้เขียนหนังสือ China’s Leftover Women (Routledge 2015)  มีมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวว่า “ภาวะการเลือกปฏิบัติจากการตัดสินเรื่องอายุถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ผู้หญิงต้องเผชิญในทุกวันนี้ โดยเฉพาะผู้หญิงโสด ความกดดันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อพวกเธออยู่ในวัย 30 กลางๆ หรือเมื่อมีอายุ 35 ปีขึ้นไป เมื่อถึงช่วงวัยหนึ่ง หากผู้หญิงคนนั้นยังโสดและไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเอง สังคมก็จะมองว่าเธอนั้นผิดปกติ”

img3-(11)

หลังจากที่ออกแคมเปญดังกล่าว ก็มีผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลกออกมาแสดงความสนใจและมีส่วนร่วมกับแคมเปญนี้อย่างล้นหลาม ทำให้เราค้นพบว่าความกดดันเรื่องอายุนั้นไม่ได้เป็นเพียงปัญหาที่ผู้หญิงจีนประสบเท่านั้น หากแต่เป็นปัญหาของผู้หญิงทั่วโลก

img4-(10)

ในภาพยนตร์สั้น “The Expiry Date” สื่อสารเรื่องวันหมดอายุของผู้หญิงที่ถูกสังคมกำหนด ออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงความกดดันเรื่องอายุที่ผู้หญิงเผชิญอยู่

เอส-เคทูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์ “The Expiry Date” จะช่วยรณรงค์ให้เกิดกระแสที่ดีในระดับโลกและภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดที่ว่าทุกคนควรภูมิใจกับทุกความสำเร็จในชีวิตและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด เพศอะไร และไม่ควรรู้สึกว่าตัวเองถูกจำกัดไว้ภายใต้กรอบของลำดับขั้นตอนในชีวิต และวันหมดอายุที่สังคมกำหนด”

 

 

Photo Credit ลิขสิทธิ์แบรนด์