“9 คำที่พ่อสอน” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เราทุกคนบอกว่ารักพ่อ แล้วเราจะทำอะไรเพื่อสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นได้บ้าง  วันนี้ ChicMinistry ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งพระบรมราโชวาทที่คัดเลือกมานี้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาการทำงานได้ด้วย ความเพียร การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516 ความพอดี ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540 ความรู้ตน เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน พระบรมราโชวาท […]

‘สุขพอที่พ่อสอน’ แอพพลิเคชั่นที่คนไทยควรโหลดเก็บอย่างยิ่ง

วันนี้ ChicMinistry จะขอพาไปทำความรู้จักกับแอพพลิเคชั่นชื่อว่า “สุขพอที่พ่อสอน” ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาและรวบรวมพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้ดาวน์โหลดและแชร์ผ่านโซเชียลกันค่ะ  คนไทยรุ่นหลังคงคุ้นเคยกับพระราชกรณียกิจมากมายรวมถึงซาบซึ้งในพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่อยากรู้เกี่ยวกับพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระองค์ ก็สามารถโหลดแอพพลิเคชั่นรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน โดยจัดทำในรูปแบบดิจิตอลในชื่อ “สุขพอที่พ่อสอน” แหล่งข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้องและได้รับพระบรมราชานุญาตอย่างถูกต้องได้ฟรี โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านอุปกรณ์ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ จากการค้นหาเป็นภาษาไทยว่า “สุขพอที่พ่อสอน” หรือจะดาวน์โหลดผ่านแอพฯ GAC (Government Application Center) คลังแอพพลิเคชั่นหน่วยงานภาครัฐก็ได้ ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นสุขพอที่พ่อสอน แบ่งได้เป็น 4 หมวดหมู่ เพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดบทความพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแชร์หรือส่งต่อไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ พระราชดำรัส กดเมนูเพื่อเลือกพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ การศึกษา การพัฒนา ความพอเพียง รู้จักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมจริยธรรม ความสุข และความปรารถนาดี ความยุติธรรม พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ใช้สามารถเลือกพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ […]